Nota de premsa de l'Ajuntament d'Alcúdia

/ajuntament/ca/documentos/imatges_noticies/enderrocs-m.jpg

L’ajuntament d’Alcúdia identifica els autors dels abocaments d’enderrocs de Bonaire.

L’ajuntament d’Alcúdia després de l’actuació de la Policia local d’Alcúdia ha localitzat i identificat als autors dels abocaments d’enderrocs de la urbanització de Bonaire. És aquest un punt negre d’abocaments i des de l’Ajuntament, després d’haver-se localitzat i identificat els seus autors ha obert dil.ligències, i el pertinent expedient, i donarà trasllat de l’expedient a les administracions que tenen competències al respecte.

A més des de l’Ajuntament d’Alcúdia pensen dur a terme l’aplicació de les mesures sancionadores que siguin pertinents, realitzant un control i seguiment dels abocaments en via pública.

17 de juny de 2019

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits