Nota de premsa Ajuntament d'Alcúdia

L'Ajuntament d'Alcúdia conclou que no hi ha hagut cap vessament a la badia de Pollença, dins el seu terme municipal

Així ho acrediten els resultats de les Analítiques fetes  i que les aigües compleixen  amb els requisits de qualitat per les aigües de bany de la normativa europea.

Després de la denúncia d’un veïnat de la zona del Corral den Bennàssar, aquest passat cap de setmana d’escuma marronosa, des de l’Ajuntament d’Alcúdia  s’han fet les passes pertinents per comprovar qualsevol problema a la xarxa. Els resultats són totalment negatius. Així ho constaten les analítiques fetes des d’EMSA a cinc punts de mostreig de la badia de Pollença dins el terme municipal d’Alcúdia.

Segons el tinent de batle i responsable d’EMSA Domingo Bonnín. Dissabte el servei de manteniment de la depuradora revisà les bombes d’impulsió, les canonades i estació impulsora, sense detectar cap problema, ni cap tipus de fuga.

Des d’EMSA s’han realitzat les pertinents analítiques d’aigües de platja a la badia de Pollença a cinc punts de mostra del terme municipal d’Alcúdia. tots els resultats han donat negatius i constata que no hi ha cap tipus de vessament. S’han fet anàlisis d’olis minerals, substàncies tensoactives i residus flotants i han estat negatius en tots els punts de mostreig. La conclusió és que les aigües analitzades compleixen amb els requisits de qualitat per les aigües de bany amb la Directiva 2006/7/CE.

Els punts de mostra són zones de bany i la zona de la sortida de s’Albufereta. En aquest cas a l’analítica de E.coli dona un índex de 39, molt per davall dels 500 permesos i que entren dins la normalitat.

Explicava el tinent de batle Domingo Bonnín que l’informe de la Policia Local recorda que el mateix dissabte, personats al punt d’on sorgí la denúncia del ciutadà, sí es va veure l’escuma, sí es va veure el color però no es va detectar cap olor dolent, que no fos el propi de la mar.

Segons explicava el responsable d’EMSA Domingo Bonnín, a la mar se sol donar aquest fenomen natural, d’escuma, fruit de les dinàmiques dels corrents d’aigua, i de vegades coincidint amb un període de mala mar.

Davant aquestes evidències, des de l’Ajuntament d’Alcúdia i des d’EMSA se vol transmetre a la ciutadania que no hi ha hagut cap tipus de vessament irregular i es conclou que és fruit de la pròpia dinàmica natural de la mar.

29 d'octubre de 2019

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits