Publicació Bases i Convocatòria del procedimnet selectiu per a la provisió de 2 places d' Oficiala o d'oficial policia local per promoció interna de l'ajuntament d' Alcúdia.

Fecha de modificación: 16 d'octubre de 2020

ES PUBLIQUEN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE 2 PLACES D' OFICIALA O OFICIAL POLICIA LOCAL PER PROMOCIÓ INTERNA DE L´AJUNTAMENT D´ALCÚDIA AL BOIB NÚMERO 171 DE 3 D'OCTUBRE DE 2020

Es publica al BOE núm. 274, de 16 d'octubre, la convocatòria del procediment per a la provisió de 2 places d'oficiala o oficial de Policia Local, per promoció interna, de l'Ajuntament d'Alcúdia.

Per presentar instàncies, d'acord al model adjunt a les bases, s'obre un termini de 20 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria al BOE, el qual acaba el dia 13 de novembre de 2020. 

Documentos

Enlaces

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits