Ordre del Ministeri de Sanitat sobre la gestió de residus

Fecha de modificación: 23 de març de 2020

Instrucció per a la gestió de residus domèstics de persones aïllades per quarentena per motiu del COVID19

En relació amb la gestió de residus domèstics procedents de llars amb persones aïllades / en quarantena per COVID -19, amb la informació disponible fins al moment, el Ministeri per a la Transició Ecològica i repte demogràfic realitza una sèrie de recomanacions a seguir que figuren en la instrucció que s'adjunta. S'ha de destacar que es recomana que en aquestes situacions la borsa de residus es dipositi sempre en els contenidors de rebuig, inclosos també els residus que normalment es depositen en els contenidors de recollida selectiva (vidre, paper i cartró). Per tant, per a les persones en situació de quarentena es prohibeix dipositar cap residu domèstic en els contenidors de recollida selectiva. Aquesta recomanació només és aplicable a les persones aïllades per malaltia o en situació de quarentena.

Agraïm la vostra col·laboració i responsabilitat.

Documentos

Enlaces

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits