Nova ordenança municipal

Fecha de modificación: 8 d'octubre de 2020

Ordenança reguladora dels horaris d'establiments, espectacles públics i activitats recreatives d'Alcúdia

Documentos

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits