Modificació de crèdit MC22_2021

Fecha de modificación: 3 de setembre de 2021

Modificació de crèdit MC22_2021 per suplement de crèdit finançat amb romanent líquid per a despeses generals.

Documentos

  • MC22 2021 (tamaño: 172.14 KB)
  • Fecha de publicación: 3 de setembre de 2021

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits