Modificació de crèdit MC 19_2021

Fecha de modificación: 3 de setembre de 2021

Modificació per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent liquid per a despes generals

Documentos

  • MC19 2021 (tamaño: 172.15 KB)
  • Fecha de publicación: 3 de setembre de 2021

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits