Informació pública expedient d'activitat i obra

Fecha de modificación: 5 de novembre de 2019

Informació pública expt. 20150239E, reforma parcial i ampliació d’hotel apartaments “Port d’Alcúdia”, situat a C/ Cigne, 2

Documentos

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits