Expedient modificació de crèdit 28_2019 per suplement de crèdit

Fecha de modificación: 27 de novembre de 2019

MC 28_2019 per suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals

Documentos

  • Edicte MC28-2019 (tamaño: 168.11 KB)
  • Fecha de publicación: 27 de novembre de 2019

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits