Convocatòria del procediment selectiu per a la constitució d’una borsa TAG

Fecha de modificación: 14 de novembre de 2018

ES PUBLICA EDICTE CONSTITUCIÓ BORSA TAG

ACTUALITZACIÓ:14/11/2018. ES PUBLICA EDICTE CONSTITUCIÓ BORSA TAG 2018 II

ACTUALITZACIÓ: 09/11/2018. ES PUBLICA DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL, AMB EL RESULTAT DEFINITIU DEL PROCEDIMENT SELECTIU. 

ACTUALITZACIÓ: 29/10/2018. ES PUBLICA DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL, AMB EL RESULTAT PROVISIONAL DEL PROCEDIMENT SELECTIU. Les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la present publicació, per tal que puguin formular-ne al·legacions o reclamacions o sol·licitar revisió de la puntuació de la fase de concurs.

ACTUALITZACIÓ: 18/10/2018. ES PUBLICA DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL, AMB EL LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES APROVADES  EN L'EXERCICI DE LA FASE D'OPOSICIÓ. Les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la present publicació, per tal que puguin formular-ne al·legacions o reclamacions o sol·licitar revisió de l’examen realitzat.

ACTUALITZACIÓ: 02/10/2018. ES PUBLICA L'ACTA DEL SERVEI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, AMB EL RESULTAT DE LA PROVA PRÈVIA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA. Les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la present publicació, per tal que puguin formular-ne al·legacions o reclamacions o sol·licitar revisió de l’examen realitzat

ACTUALITZACIÓ: 26/09/2018. PUBLICADES LES LLISTES DEFINITIVES DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES I CONVOCADES A CATALÀ, AIXÍ COM LES DATES DE LES PROVES.

ACTUALITZACIÓ: 10/09/2018. PUBLICADES LES LLISTES PROVISIONALS DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES I CONVOCADES A CATALÀ, AIXÍ COM LES DATES DE LES PROVES.

DIA 06-07-2018

Es publica anunci de la Resolució de batlia núm. 1059/2018 de data 5 de juliol de 2018 mitjançant s’aprova la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de l’Ajuntament d’Alcúdia i dels seus organismes autònoms de la subescala tècnica d’administració general per al nomenament de funcionaris/es interins/es.

Documentos

Enlaces

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits