Convocatòria del procediment selectiu per a la constitució d’una borsa TAG

Fecha de modificación: 10 de setembre de 2018

Es publiquen les llistes provisionals de persones admeses i excloses i de convocades a la prova prèvia de català, i les dates previstes per a les proves.

ACTUALITZACIÓ: 10/09/2018. PUBLICADES LES LLISTES PROVISIONALS DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES I CONVOCADES A CATALÀ, AIXÍ COM LES DATES DE LES PROVES.

DIA 06-07-2018

Es publica anunci de la Resolució de batlia núm. 1059/2018 de data 5 de juliol de 2018 mitjançant s’aprova la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de l’Ajuntament d’Alcúdia i dels seus organismes autònoms de la subescala tècnica d’administració general per al nomenament de funcionaris/es interins/es.

Documentos

Enlaces

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits