Borsa Enginyer industrial 2020

Fecha de modificación: 7 de setembre de 2020

Convocatòria i publicació de les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de l’Ajuntament d’Alcúdia de la subescala de Tècnic d’Administració Especial, especialitat enginyer industrial, per al nomenament de funcionaris interins

El termini de presentació de sol·licituds per prendre part al procediment sel·lectiu és de VINT DIES HÀBILS, a comptar des del dia següent a la publicació d'aquesta convocatòria al BOIB, i finalitza dia 2 d'octubre de 2020.Documentos

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits