Aprovació provisional modificació ordenança fems

Fecha de modificación: 3 de novembre de 2020

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la recollida, tractament, transferència i transport de residus sòlids urbans.

Documentos

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits