Aprovació definitiva modificació ordenança

Fecha de modificación: 30 de juliol de 2020

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per ocupació d’ús públic amb taules i cadires, expositors de comerços i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa

Documentos

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits