Aprovació definitiva modificació de crèdit 03_2019

Fecha de modificación: 29 d'abril de 2019

Aprovació definitiva modificació de crèdit 03_2019 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit

Documentos

Enlaces

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits