Aprovació definitiva Modificació de Crèdit 35_2020

Fecha de modificación: 29 de desembre de 2020

Aprovació definitiva MC 35_2020 crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals.

Documentos

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits