Anunci aprovació inicial Pressupost 2021

Fecha de modificación: 19 de febrer de 2021

Anunci aprovació inicial Pressupost General i Plantilla de personal per a l’any 2021, aprovat inicialment per l’Ajuntament d’Alcúdia en Ple a la sessió del dia 19 de febrer de 2021.

Documentos

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits