Aprovació inicial (2ª) de l'estudi de detall de UA-8 de les NS. "Poblat de GESA" . Promotor: Residencial Alcudia Luz, S.L.U.

Data de modificació: 23 de juliol de 2020

Resolució de batlia del 13.07.20, d'aprovació inicial (2ª) de l'Estudi de Detall de la Unitat d'Actuació UA-8 de les NS, situada en el "Poblat de GESA", Camí d'Aucanada. (Modificació de 28 de gener 2020, promoguda per l'entitat Residencial Alcudia Luz, S.L.U.)

Documents

  • BOIB núm. 126 (mida: 601.59 KB)
  • Data de publicació: 23 de juliol de 2020
  • Pl-01-ED (mida: 802.85 KB)
  • Data de publicació: 23 de juliol de 2020
  • PL-02-ED (mida: 715.70 KB)
  • Data de publicació: 23 de juliol de 2020
  • PL-03-ED (mida: 525.42 KB)
  • Data de publicació: 23 de juliol de 2020

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits