DIRECCIO FACULTATIVA OBRES ADEQUACIÓ MURADES I REHABILITACIÓ PARCIAL DEL FINAL DEL TRAM NORD FINS A LA PORTA DE SANT SEBASTIÀ, CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TRAM DE MURADA DEL RECINTE MEDIEVAL DE LA PORTA DE VILAROJA (N38-N40) I CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TRAM DE MURADA DE L’ESPERÓ (N37-E37). CONTRACTE BASAT ACORD MARC CN-36/2017

CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC CN-36-2017.

CONTRACTE COMPLEMENTARI DE DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES  D´ADEQUACIÓ MURADES I REHABILITACIÓ PARCIAL DEL FINAL DEL TRAM NORD FINS A LA PORTA DE SANT SEBASTIÀ, CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TRAM DE MURADA DEL RECINTE MEDIEVAL DE LA PORTA DE VILAROJA (N38-N40) I CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TRAM DE MURADA DE L’ESPERÓ (N37-E37). (EXP. 50/2017)

 

DIA 27/06/2018

ES PUBLICA RESOLUCIÓ D´ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE BASAT

 

DIA 10/05/2018

ES PUBLICA L´ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ, SESSIÓ 2, AMB PROPOSTA D´ADJUDICACIÓ

 

DIA 09/05/2018

ES PUBLICA LA CONVOCATÒRIA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ, SESSIÓ 2, PER DIA 10/05/2018

---

DIA 26/04/2018.

ES PUBLICA L´ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DE DIA 25/04/2018.

---

DIA 20/04/2018.

ES PUBLICA LA CONVOCATÒRIA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER DIA 25/04/2018.

---

DIA 09/04/2018.

ES PUBLICA LA RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ DE CONTRACTACIÓ I CONVOCATORIA DE LICITACIÓ A LES EMPRESES SELECCIONADES QUE COMPLEIXEN ELS REQUISITS.

PER CONSULTAR EL PROJECTE TÈCNIC DE LES OBRES PRINCIPAL:

  • Número d'expedient: CN-25/2018
  • Tipus de contracte: Contracte de Serveis
  • Data de modificació: 27 de novembre de 2018
  • Fase de contractació: Formalitzat
  • Tipus de procediment: Tramitació Ordinària

Documents

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits