Instal·lació de grues adaptades a la platja d'Alcúdia

Dins el programa "Alcúdia per a tots" la platja d'Alcúdia és pionera a les Illes Balears amb aquest servei

Les persones discapacitats o amb mobilitat reduïda que visiten la Platja d’Alcúdia disposen de dues grues adaptades I per a poder accedir a la Platja, dins el projecte “Alcúdia per a tots”, impulsat des de l’Ajuntament d’Alcúdia.

Una vegada instal.lades les dues grues adaptades a la Platja s’ha fet la pertinent visita, per part del batle Antoni Mir, amb el regidor de turisme Joan G.Vallori i I el regidor de serveis I  manteniment, I responsable de platges, Domingo Bonnín, juntament amb regidors I regidores de la corporació municipal, a més de la  responsable tècnica de salvament I socorrisme de platges de l’ajuntament d’Alcúdia, Maria Jesús González.

La platja d’Alcúdia és la primera platja de les Illes Balears en instal.lar aquest dispositiu, i que entra dins el projecte d’accessibilitat que ha emprès el municipi “Alcúdia per a tots”. Està operatiu just a devora la zona de Platja del mòdul de salvament, a la Platja.

Hem posat en marxa aquest servei de grua per poder venir a la platja d’Alcúdia passar de la cadira de rodes a l’ Amphi buggy, sense cap tipus de problema. Ha destacat que Alcúdia és  la primera platja de les Illes Balears que les disposa I suposa un avanç important tant pels turistes com pels residents, essent  un servei gratüit, I necessari. També ha destacar el regidor de turisme Joan G. Vallori que suposa una inversió de 12.000 €, essent lo important donar aquest servei que entra dins el  projecte Alcúdia per a tots, que  és global per a tot el municipi, per fer-lo  accessible per a tothom. El regidor de turisme J.Gaspar Vallori ha expressat que hi ha altres accions dins l’Alcúdia per a tots, entre d’altres, ha parlat que  per primera vegada s’ha activat una línia de subencions per empreses locals per eliminar barreres arquitectòniques, per octubre fam trip, per premsa especialitzada I s’acudirà a dues fires per turisme especialitzat.

El batle d’Alcúdia Antoni Mir ha posat de manifest, després d’assistir a la demostració, que és un servei  per a discapacitats, que entra dins el programa Alcúdia per a tots, amb la regiduria de turisme I amb tot l’equip de govern de l’Ajuntament, I amb l’objectiu de fer possible  que puguin disfrutar de les platges, dotar d’aquest servei perquè puguin anar dins l’aigua. També el batle ha manifestat que el que es pretén és que Alcúdia sigui municipi capdavanter amb aquest segment turístic, persones amb mobilitat reduïda, I que  a Alcúdia no tenguin problemes en accedir a la platja. El batle així ha expressat que  se donen solucions pas a pas per a  fer una ciutat accessible per a tothom, I a la platja també. Ha expressat que les grues adaptades són  una passa endavant, tenint en compte la importància d’aquest tipus tipus de turisme, no només de sol I platja, sinó altres segments, turisme de persones en discapacitat, d’esport, d’ornitologia, turisme cultural, tots els tipus de turisme hi tenen cabuda llevat del turisme de borratxera. Així ho ha afirmat el batle d’Alcúdia.

23 d'agost de 2018

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits