Informació pública expedient 20180042AO

Data de modificació: 16 de juliol de 2018

Informació pública expt.20180042AO permís d'instal·lació i obra per l'activitat permanent innòcua per implantació d'una Estació Transformadora i CMM i la realització d'una rasa de M.T. a l'hotel Bahia de Alcúdia", situat a l'avda. de la Platja, núm.6

Documents

Enllaços

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits