Informació Pública expedient 20070322E

Data de modificació: 11 d'abril de 2017

Informació pública de l'expedient 20070322E, projecte d'obra de legalització de reforma i ampliació d'hotel Ivory, situat a la ctra. d'Artà núm.13

Enllaços

  • 20070322E

    Data de publicació: 11 d'abril de 2017

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits