Decret reincorporació al règim de treball presencial.

Data de modificació: 8 de juny de 2020

Resolució de Batlia, de mesures en relació al COVID 19, dirigides al personal al servei de l’ Ajuntament d’Alcúdia i dels seus organismes dependents, sobre la reincorporació al règim de treball presencial i altres mesures sobre el règim de prestació dels serveis, durant la desescalada i la nova normalitat

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits