Decret de mesures organitzatives municipals pel COVID19

Data de modificació: 16 de març de 2020

Resolució de Batlia, de mesures organitzatives relatives al personal al servei de l’Ajuntament d’Alcúdia i dels seus organismes dependents per a la contenció del COVID19

El present Decret va dirigit al personal al servei de l'Ajuntament d'Alcúdia i dels seus organismes dependents i complementa i desenvolupa la Instrucció de servei d'aquesta Batlia, de data 13 de març de 2.020.

Documents

Enllaços

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits