Aprovació Inicial de la Modificació núm. 10 de les Normes Subsidiàries.

Data de modificació: 14 de març de 2017

Acord de Ple de 15 de febrer de 2017 d'aprovació Inicial i sotmesa a informació pública de la Modificació núm. 10 de les Normes Subsidiàries del planejament municipal realitva a diverses modificacions puntuals. (BOIB núm. 30 de 11.03.2017)

Consultau el següent enllaç per veure la documentació:

 

MODIFICACIÓ NÚM.10

Enllaços

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits