Acord de suspensió de les autoritzacions i llicència urbanístiques i d'actvitats, per a qualsevol club social, associaciò oorganització similar destinat al consum de cànnabis o altres substàncies tòxiques

Data de modificació: 28 de febrer de 2018

Acord Ple de 12.02.18, de suspensió per un termini d'1 any o fins l'aprovació inicial de la modificació de l'apartat 3.b.2 de la norma 2.2.01 de les normes urbanisticas de les normes subsidiàries de planejament, de les autoritzacions i llicència urbanístiques i d'actvitats, per a qualsevol club social, associaciò oorganització similar destinat al consum de cànnabis o altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques que estiguin legalment permeses.

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits