SUBMINISTRAMENT PER A L'ADQUISICIÓ DE CONTENIDORS DE RSU PER AL MUNICIPI D'ALCÚDIA

 • Número d'expedient: CN-39/17
 • Tipus de contracte: Contracte de Subministrament
 • Data de modificació: 10 de gener de 2018
 • Fase de contractació: Altres
 • Tipus de procediment: Obert

Documents

 • Resolució inici expedient administratiu (tamany: 578.9560546875 KB)
 • Data de publicació: 20 de novembre de 2017
 • Tipus de document: Resolucions i acords
 • Segell SAF:
 • Plec de clàusules administratives particulars (tamany: 4110.45703125 KB)
 • Data de publicació: 20 de novembre de 2017
 • Tipus de document: Plec de condicions
 • Segell SAF:
 • Plec de prescripcions tècniques (tamany: 456.9033203125 KB)
 • Data de publicació: 20 de novembre de 2017
 • Tipus de document: Plec de condicions
 • Segell SAF:
 • Anunci licitació BOIB de data 23 de novembre de 2017 (tamany: 164.408203125 KB)
 • Data de publicació: 23 de novembre de 2017
 • Tipus de document: Inici contractes
 • Segell SAF:
 • Acta de Mesa de contractació de data 14 de desembre de 2017 (tamany: 1193.3662109375 KB)
 • Data de publicació: 15 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Acta
 • Segell SAF:
 • Acta de Mesa de contractació data 15 de desembre de 2017 (tamany: 716.908203125 KB)
 • Data de publicació: 20 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Acta
 • Segell SAF:

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits