SERVEI DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA: DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES "RUTA CICLOTURÍSTICA BADIA D´ALCÚDIA, TRAM INCLÒS AL TM D´ALCÚDIA". CONTRACTE BASAT ACORD MARC CN-36/2017

ACTUALITZACIÓ 20/11/2018: Es publica Resolució adjudicació Lot 4 Direcció Facultativa del Servei de Direcció Arqueològica.

ACTUALITZACIÓ 29/10/18: ES PUBLICA ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIO AMB PROPOSTA D´ADJUDICACIO


ACTUALITZACIÓ 15/10/18: Es publica Resolució d’aprovació de la contractació i de la convocatòria de segona licitació de la DIRECCIÓ FACULTATIVA DEL SERVEI DE DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA DE LES OBRES “RUTA CICLOTURÍSTICA BADIA D’ALCÚDIA, TRAM INCLÒS AL TM D’ALCÚDIA” (TRAMITACIÓ D’URGÈNCIA).

ACTUALITZACIÓ 10/10/18:  Es publica acta de la mesa de contractació Lot 4 DF Servei Direcció Arqueològica CN-43/2018 B9 Lot 4.

ACTUALITZACIÓ 25/09/18: Es publica Resolució d’aprovació de la contractació i de la convocatòria de la licitació de la DIRECCIÓ FACULTATIVA DEL SERVEI DE DIRECCIÓ ARQUEOLÒGICA DE LES OBRES “RUTA CICLOTURÍSTICA BADIA D’ALCÚDIA, TRAM INCLÒS AL TM D’ALCÚDIA” (TRAMITACIÓ D’URGÈNCIA).

ACTUALITZACIÓ 01/08/18: ES PUBLICA ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 2 DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ AMB PROPOSTA D´ADJUDICACIÓ

ACTUALITZACIÓ 20/07/18: ES PUBLICA ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 1 DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC CN-36-2017.

CONTRACTE COMPLEMENTARI DE DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES  DEL PROJECTE “RUTA CICLOTURÍSTICA BADIA D’ALCÚDIA, TRAM INCLÒS AL TM D’ALCÚDIA", PROMOGUDES PEL CONSORCI BORSA D´ALLOTJAMENTS TURÍSTICS.

DIA 05/07/2018: ES PUBLICA LA RESOLUCIÓ D'APROVACIÓ DE CONTRACTACIÓ I CONVOCATORIA DE LICITACIÓ A LES EMPRESES SELECCIONADES QUE COMPLEIXEN ELS REQUISITS. ES PUBLICA EL PROJECTE TÈCNIC DE LES OBRES PRINCIPAL.

  • Número d'expedient: CN-43/2018
  • Tipus de contracte: Contracte de Serveis
  • Data de modificació: 27 de novembre de 2018
  • Fase de contractació: Formalitzat
  • Tipus de procediment: Tramitació d'Urgència

Documents

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits