Serveis dirigits a infància i família

1 Programa Alter: Programa socioeducatiu destinat a alumnes de 14 a 16 anys que presenten fracàs escolar i en perill d’abandonar els estudis de secundària, realitzat en coordinació amb la Conselleria de Benestar Social i la Conselleria Educació. Més informació AQUÍ

 

2 Programa “La Mar de Nins”: Programa socioeducatiu destinat a nins i nines de 4 a 16 anys. Es du a terme durant tot l’any. Es treballa des del temps lliure. Té com a objectiu educar amb valors i conciliar la vida laboral i familiar.

 

3 Protocol d’intervenció amb absentisme escolar. Es treballa juntament amb les escoles de primària i els instituts de secundària  i el policia tutor sobre els casos d’absentisme escolar que es presenten.

 

4 Intervenció terapèutica amb infants i famílies amb problemàtica relacional.


5 Compliment de mesures en benefici a la comunitat.

Va dirigit a menors amb imposició d’aquesta mesura per part del Jutjat de Menors i la seva finalitat és el desenvolupament d’una intervenció educativa mitjançant la participació en tasques socials.

 

6 Ajudes econòmiques d’urgència social a famílies amb menors en risc.

Es donen ajudes destinades a subvencionar tractaments terapèutics, menjador escolar o altres despeses relacionades amb subsistència bàsica.

 

7 Beques d’escoleta infantil


8 Competència parental; dirigit a augmentar les habilitats parentals per a millorar la competència com a pares, també està concebut a millorar i augmentar les habilitats socials dels fills i les relacions familiars.

 

9 Tramitació del llibre de família nombrosa: descomptes i avantatges per les famílies nombroses.

 

10. Servei d'atenció sicològica individual i familiar

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal / Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits