Documentos de interés

Subir un nivel: Nivel inicial

Categoría: Segundo cable interconexión

 • Certificat de Ple de dia 10 de novembre de 2022

  MOCIÓ que presenta el Grup Municipal PODEMOS relativa a la entrada segundo cable de interconexión Península-Islas Baleares por el término municipal de Alcúdia.

  Fecha: 25 de noviembre de 2022

 • Certificat de ple de dia 10 de novembre de 2022

  MOCIÓ que presenten els Grups Municipals PSIB-PSOE i MÉS sobre el reforç de la interconnexió amb la península a través d’un cable submarí entre la Península i el Municipi d’Alcúdia.

  Fecha: 19 de diciembre de 2022

 • Certificat de ple de dia 14 de desembre de 2022

  MOCIÓ que presenten els grups municipals Partit Popular, VOX, UxA i Cs relativa al reforç de la interconnexió de l'entrada del segon cable per Alcúdia.

  Fecha: 16 de diciembre de 2022

 • Certificat de ple de dia 14 de desembre de 2022

  MOCIÓ que presenta el Grup Municipal PODEMOS sobre la interconnexió Península-Mallorca per Alcúdia.

  Fecha: 16 de diciembre de 2022

 • Certificat de ple de dia 6 d'octubre de 2022

  MOCIÓ que presenta el Grup Municipal PODEMOS entrada segundo cable de interconexión Península-Islas Baleares por el T.M. de Alcúdia.

  Fecha: 26 de enero de 2023

 • Certificat de ple de dia 15 de setembre de 2022

  Examen i aprovació proposta de ratificació de la formalització del requeriment previ contra la Resolució de 8 d'abril de 2022, de la Secretaria d'Estat d'Energia, per la que es publica l'acord del Consell de Ministres de 22 de març de 2022 que aprova la planificació de la xarxa de transport d'energia elèctrica Horitzó 2026.

  Fecha: 26 de enero de 2023

 • Certificat de ple de dia 10 de novembre de 2022

  MOCIÓ que presenten els grups Municipals PP, VOX, UxA i Ciudadanos per a la modificació del traçat de l'entrada del segon cable per Alcúdia.

  Fecha: 27 de enero de 2023

 • Certificat de ple de dia 13 de març de 2023

  Moció que presenta el grup municipal Podemos sobre la interconnexió peninsula-Mallorca, modificació del pla nacional.

  Fecha: 16 de marzo de 2023

 • Certificat de ple de dia 1 de juny de 2022

  MOCIÓ que presenta el Grup Municipal PODEMOS sol·licitant convocatòria reunió extraordinària oberta als veïns d'Alcúdia sobre el 2º cable de interconnexió elèctric entre Península i Mallorca i sobre la Central Tèrmica del Port d'Alcúdia.

  Fecha: 16 de marzo de 2023

 • Certificat de Ple de dia 13 de març de 2023

  MOCIÓ que presenta el Grup Municipal PODEMOS sobre reunió informativa al lletrat que porta l'assistència jurídica davant el Tribunal Suprem, de l'acord del Consell de Ministres de 22/03/2022.

  Fecha: 28 de marzo de 2023

1  2 
Desarrollado por 3digits