ADRECES I TELÈFONS MUNICIPALS

 


EDIFICI


DEPENDÈNCIES


ADREÇA


TELÈFON

La Sala Batlia, Secretaria, Regidories,  Intervenció,  Obres Pròpies, Carrer Major, 9 07400 Alcúdia  971897100
Ca ses Monges Sanitat i Benestar Social, Medi Ambient, Informàtica, Rendes, Cadastre, Recusros Humnas, EMSA i Alcúdia Ràdio. Carrer dels Albellos, 2 07400 Alcúdia  971897100
Can Joanet Urbanisme Placeta dels Pins, 1  971897105
Can Joanet  Activitats comercials i industrials Placeta dels Pins, 1  971066214
Auditori d'Alcúdia Cultura, Educació, Festes, Escola Municipal de Música. Plaça de la Porta de Mallorca, 3  971897185
Can Ramis  Turisme, Mercats i Comerç. Passeig de Pere Ventayol s/n  971897100

Can Fondo

Arxiu Històric Municipal, Sala d'Exposicions. Normalització Lingüística. Carrer den Serra, 11  971547375
Can Torró Biblioteca, Sala d'Exposicions. Carrer den Serra, 15  971547311
Seu des Moll
Seu de l'Ajuntament al Port d'Alcúdia. Participació Ciutadana. Carrer Teodor Canet, 32  971549195
Can Domènec Consorci de Pollentia - Àrea de Patrimoni Carrer dels Albellons, 7  971897102
Can Ques

 Registre d'Entrada, Estadística, Contractació 

Carrer Major, 4  971897100
Pavelló Esports

Patronat Municipal d'Esports

AV. Corneli Àtic, s/n  971897103
Desarrollado por 3digits