Resum de sessió plenària

Celebrada sessió plenària extraordinària dia 20 de febrer de 2020

La sessió plenària extraordinària d’aquest dijous dia 20 de febrer de 2020 sobre l’examen i aprovació proposta de resolucions de les al·legacions presentades contra l’aprovació inicial i d’aprovació definitiva del Pressupost general de l’Ajuntament d’Alcúdia per a l’any 2020 s’ha aprovat per 10 vots a favor (PSOE, Pi, Més X Alcúdia), 6 abstencions (PP, Vox, Unió xAlcúdia i Ciutadanas) i 1 vot en contra(Podemos)

Es tracta de sis al·legacions presentades pel grup polític municipal de Podemos Alcúdia. Des del govern municipal la regidora d’hisenda Joana Maria Bennassar ha remarcat que les al·legacions presentades per Podemos “són qüestions tècniques i que cap serveix pel benefici de la ciutadania, que el que les al·legacions han fet ha estat retardar quinze dies l’aprovació definitiva. La regidora ha expressat que no són els pressuposts ideals però són els possibles segons les circumstàncies.

També des del govern municipal la regidora d’hisenda ha expressat que la segona al·legació s’estimava en part. No s’havia publicat a la plataforma electrònica però sí en paper. Era referent als beneficis fiscals. També la regidora ha destacat que les cinc al·legacions es desestimen en base als informes tècnics jurídics.

Per la seva part des de Podemos Concepción Baleato, ha expressat que faltaven alguns annexos dels beneficis fiscals de la liquidació del pressuposts i que no era legalment completa i volia que constes amb acta els “defectes” que s’han detectat i que per això havien presentat les al·legacions.

Des del govern municipal s’ha qüestionat  el propòsit de les al·legacions de Podemos i quin era el benefici per a la  ciutadania. La regidora d’hisenda ha reiterat que a més de retardar poder fer feina, ha fet referencia el que ha costat  a la ciutadania, que  suposa més de 6000 €.   Sobre l’annex de beneficis fiscals tot d’una que es detectà que no estava a la documentació electrònica però sí en paper. 

Ha seguit la dialèctica i discussió entre regidors del govern tant del PSOE, Bàrbara Rebassa i Martí Garcias com del PI, Domingo Bonnín i Joana M. Bennasar  i des de l’oposició Unió X Alcúdia, Carme Garcia i la representant de Podem, Concepción Baleato la qual ha expressat  que des del govern han d’acceptar que no ho fan tot bé i que ella sí que feia oposició. Des del  govern municipal li han reiterat que no s’amaga res des del govern, si no que tracten de fer les coses el millor possible i que és hora de fer política, ja que s’atenen les peticions que fa i que les discussions jurídiques s’aclareixen amb els informes de secretaria i intervenció. Des de Podem s’ha insistit el retard a  l’hora d’entregar la documentació que sol·licita i des del govern municipal li han reiterat que els tràmits es volen fer correctament i mai li han negat cap tipus d’informació ni aclariment.

S’ha passat a la votació i s’ha estimat parcialment una de les al·legacions i les altres cinc al·legacions han quedat desestimades, amb el suport de 10 vots a favor, 6 abstencions i 1 en contra de Podemos (encara que ha volgut que constàs amb acta que des del seu grup està d’acord amb les al·legacions 2,5 i 6 i en contra de la resta.

20 de febrer de 2020

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits