Resum de sessió plenària

Sessió Extraordinària celebrada dia 22 de maig de 2019

Sessió plenaria extraordinària, en format ordinari, a l’ajuntament d’Alcúdia, amb tots els punts aprovats per unanimitat.

Aprovada l’acte de la sessió anterior, s’ha aprovat el pla estratègic de subvencions 2019, s’ha aprovat per unanimitat el reconeixement extrajudicial de crèdit; s’ha parovat la declaración de parcel.la sobrera i rectificació puntual de l’inventari de béns. La proposta d’acord d’aprovació del conveni places residencials Conselleria 2019-2021, s’ha aprovat per unanimitat. Igualment, per unanimitat la proposta de convocatoria de beques de formación práctica 2019;  s’ha donat compte del decret de batlía, interposició recurs contenciós contra l’acord del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de les Illes Balears de 27 de febrer de 2019, en compliment de la STJBIB 153-2017 PO 113/2015 ( R.e. 2704 de 18.03.2019), i per unanimitat dels assistents tothom hi ha vengut a bé.

Tots els grups municipals (Pi, PSOE, GxA,PP, UxA,GA) han presentat una moció conjunta sobre el futur de l’Empresa Municipal de Serveis d’Alcúdia, amb els acords: 1.manifestar el Compromís de mantenir en funcionament EMSA, amb els mateixos serveis que té a l’actualitat; 2. manifestar el compromís que cap dels serveis que dona EMSA avui en día serà privatitzat.. S’ha donat compte dels decrets de batlia, i concretamente se n’ha explicat un referent a un acord sobre l’estendard, que hi ha hagut reunions amb la parròquia i la família Amorós, i ha hagut un consens, previs informes i recerques històriques, en relació que l'estendard és de propietat municipal i que el depositari será la parròquia i la família Amorós el portarà com sempre. També al ple, el batle ha explicat que l'Ajuntament té en restauració l’estendard perquè estava en molt malestat, i ara està en restauració de cara a la sortida per la Triennal.

A l’apartat de precs i pregutnes des de l’oposició s’ha demanat sobre un tema de documentació que s'ha entregat sobre un solar desratitzat, i també s’ha demanat sobre si l’ajuntament havia fet res amb el tema de la vaga de les escoletes sobre els serveis mínims. Des del govern municipal han explicat que varen estar en contacte amb l'empresa, però que com que era a nivell estatal la convocatòria no havien arribat a un acord però que l'Ajuntament no té capacitat de poder intervenir, perquè és un servei de gestió privada. Un altra pregunta ha estat sobre el fet que no hagi bandera blava aquest estiu a la platja d'Alcúdia. Des del govern municipal s'ha expressat que és la mateixa qüestió de cada any, una analítica feta després de pluges que en lloc de donar excel.lent va donar bona, degut a les pluvials que van a desembocar al principi de la platja.

22 de maig de 2019

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits