Presentat el pla global "Reiniciam Alcúdia"

/ajuntament/ca/documentos/imatges_noticies/ajuntament-banderes-p.jpg

Amb més de 2 milions d'euros del primer paquet de mesures per a la reactivació econòmica per mor del Covid-19

Acord unànime de tots els grups polítics municipals

 

La Seus des Moll ha estat l’escenari de la presentació del  d “pla global de reactivació econòmica de l’ajuntament d’Alcúdia per mor de la covid-19” REINICIAM ALCÚDIA amb un primer  paquet de mesures que suposa més de 2.000.000 €.

La presentació a càrrec de la batlessa Bàrbara Rebassa, acompanyada pel tinent de batle Domingo Bonnín i el regidor Tomàs Adrover a més de tots els caps dels grups polítics municipals Fina Linares, Joan Sendín, Carme Garcia, Azahara Machado i Concepción Baleato també ha comptat amb la presència de la major part de regidors i regidores del consistori alcudienc, tant de govern com d’oposició, mostrant la unitat amb el paquet de mesures presentat per la reactivació econòmica.

Així en el transcurs de la presentació s’han donat a conèixer les línies de treball, propostes, inversions i iniciatives de l’Ajuntament d’Alcúdia per la reactivació econòmica del municipi per mor de la COVID-19.

Segons ha expressat la batlessa “Aquest pla de reactivació recull  tota una sèrie de qüestions i mesures que s’han anat implantant i d’altres s’aniran posant en marxa. Es un primer paquet de mesures. El món afronta una lluita global contra la pandèmia davant aquesta  situació d’emergència sanitària ha obligat a totes les institucions entre elles l’ajuntament d’Alcúdia a donar una solució a l’emergència d’àmbit social més immediata a les persones més vulnerables i amb risc, ara més que mai hem d’arbitrar mesures necessàries” perquè el municipi torni a recuperar la vitalitat que sempre ha tengut.

La batlessa ha destacat la tasca conjunta entre govern, consell i ajuntament, cadascú amb el seu paper i “units per recuperar la normalitat vull posar en valor aquesta unitat amb totes els partits que integren la corporació municipal”

Es tracta d’un primer paquet de mesures, més de 2000.000 euros, per reactivar Alcúdia “Reinciam Alcúdia, reactivar l’economia i donar suport a tots els col·lectius pla reactivar l’economia local”. La situació generada per l’evolució de la Covid-19 ha suposat l’adopció de mesures de contenció extraordinàries per part de l’Ajuntament d’Alcúdia per protegir la salut i seguretat dels ciutadans i contenir la progressió de la pandèmia.

 

 

 

 

PLA DE CONTINGÈNCIA.

Increment de l’atenció telefònica telemàtica i via correu electrònic per seguir presentant els serveis municipals (implementat inicialment tot d’una del decret d’estat d’alarma).

Tancament de platges i parcs públics.

Reforç dels serveis de neteja i desinfecció del municipi.

Suspensió del pagament de taxes municipals des del 15 de març de les escoletes municipals i del centre de dia.

Tramitació urgent dels pagaments a proveïdors municipals.

Suspensió del cobrament de taxes per a l’emissió de certificats de convivència.

Ampliació dels serveis que ofereix l’àrea de benestar social i igualtat.

 

MESURES TRIBUTÀRIES I ECONÒMIQUES.

Suspensió durant l’exercici 2020 de la taxa d’ocupació de via pública (comerços i restauració)

Suspensió durant l’exercici 2020 de la taxa d’ocupació dels mercats municipals.

Ampliació del termini de pagament voluntari dels tributs municipals de setembre a desembre.

Rebaixa dels cànons de les concessions administratives de l’Ajuntament.

Ajornament o fraccionament de tots els tributs.

 

COMERÇ, EMPRESA I TURISME.

Creacio del PIEC com a punt de suport a comerciants, empresaris i autònoms

Creació d’un Market Place a disposició dels comerciants perquè puguin vendre a través d’Internet.

Ajudes directes per Autònoms i Pimes.

Convocatòria del Consell Assessor de Turisme per establir les actuacions a portar a terme en l’àmbit turístic.

Creació campanya dinamització del Comerç local

Intensificació de les reunions del comitè de seguiment del sistema integral de platges per establir mesures contra la Covid-19.

Augment de la inversió en promoció turística del municipi.

 

 

EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS.

Augment de la partida de beques de llibres i material escolar.

Augment de la partida de beques per a matrícules, transport i llibres per estudiants, universitaris, cicles formatius i programa Erasmus-plus.

Ajornament de l’Ironman i del Circaire.

 

MESURES SOCIALS

Ampliació i reforç del personal de l’àrea de benestar social.

Ampliació del servei de menjar a domicili per a col.lectius vulnerables i usuaris del centre de dia.

Posada en marxa de la targeta e subsistència bàsica, per  complementar l’alimentació amb productes frescs i de primera necessitat.

Especial atenció i seguiment de les víctimes de violència de gènere i als seus fills/filles.

Reforç i ampliació del banc d’aliments.

Seguiment en domicilis i via telefònica de persones dependents, per part de la treballadora social de referència a Alcúdia, Creu Roja i l’Imas.

Nou servei de comandes a domicili i acompanyament a sortides d’urgència, dirigit a persones amb mobilitat reduïda, o que per causa justificada necessiti aquest servei.

 

PROTECCIÓ PER ALS EMPLEATS PUBLICS I ADMINISTRATS.

Realització d’un estudi sobre les condicions de treball a les dependències municipals per tal d’adaptar-les al que estableixin les autoritats sanitàries.

Compra de material i equips de protecció per al personal de l’Ajuntament i per als usuaris.

Constitució d’un comitè de salut laboral extraordinari per a fer el seguiment de les mesures portades a terme per protegir els treballadors públics.

 

NETEJA I DESINFECCIÓ.

Intensificació de la neteja de les vies públiques per part dels serveis municipals.

Desinfecció dels espais públics amb el suport dels voluntaris del municipi.

Previsió de neteja de parcs infantils una vegada es permeti la seva obertura.

 

 

 

 

Globalment, sobre el pla la batlessa ha expressat que “és important mencionar a les persones i col·lectius que d’una manera o un altra han estat solidaris, a la feina que han fet i fan per al municipi, des que s’ha decretat l’estat d’alarma i davant aquesta crisi sanitària per mor de la Covid-19.

Per últim la batlessa d’Alcúdia  abans de donar pas al torn de preguntes ha subratllat que  “no ens aturam, no ens podem aturar, estam treballant amb més mesures, gràcies a tots els partits per les aportacions i suport que han donat. Aquest virus l’aturarem tots plegats”.

 

 

Després de la presentació a preguntes de diversos mitjans de comunicació, la batlessa Bàrbara Rebassa ha expressat que “tenim clar que les persones a nivell social era prioritari, avui mateix ha començat una persona per reforçar el servei, i si és necessari se posarà més dotació econòmica per a Serveis socials”. L’atenció de serveis socials ha augmentat considerablement, s’ha n preparat fins a unes 200 targetes d’ajuda, el banc d’aliments pujà exponencialment.

Ha recordat que aquest pla presentat avui és un “ primer paquet de mesures, al segon paquet de mesures encara no s’ha parlat amb els partits, hi aniran les Obres previstes per l’Ajuntament per iniciar-se després de l’estiu”.

 

Sobre platges.

El regidor responsable de platges el tinent de batle Domingo Bonnín ha expressat que se tenen pràcticament enllestits els protocols específics de les platges per mor de la Covid-19, i amb els protocols per a una platja segura, de neteja i desinfecció, de distància entre les hamaques i sobrimlles. Ha recordat que des d’EMSA de l’Ajuntament s’ha fet feina, en principi pensant de tenir la major part de serveis en marxa per dia 8 de juny. I si es pot avançar a divendres se farà, sombrilles i hamaques més els banys públics. De moment encara no es posarà en marxa el servei de dutxes ja que s’està estudiant com es podria dur a terme.

Una de de primers decisions seria que l’ocupació seria com a màxim la meitat de l’habitual, la reducció seria dins els mateixos quadrants, no ocupant zones lliures, i doblant  les distàncies entre les sombrilles, ja totes posades i aquesta setmana se posaran les hamaques i s’espera que estigui enllestit per aquest cap de setmana, amb les mateixes tarifes que els anys anteriors.

Una de les novetats és que s’està treballant amb els Protocols de platges per mor de la Covid-19, i que un dels objectius és poder obtenir la Certificació de Platja segura.

Sobre Turisme.

Respecte al tema turístic, la batlessa ha expressat que avui sobre el tema turístic se reunia el Consell Assessor de turisme, però  l’Ajuntament d’Alcúdia es prepara per quan  pugui obrir-se la planta hotelera, i l’oferta complementària que ja ha començat a obrir, botigues, restaurants i bars. També ha destcat que  des de l’ajuntament s’han  iniciat les campanyes per incentivar la dinamització dels comerços no només destinat  als turistes sinó per a tot Mallorca i per als residents a Alcúdia.

Tant la batlessa com el regidor de platges, respecte al cap de setmana han expressat que  s’ha notat l’afluència de públic a les platges, alguna cala petita ha estat al llindar d’aforament i s’estudiarà la seva organització d’espais i accessos, així com senyalització de cara al proper cap de setmana. A la platja gran l’aforament és suficient.

 

La batlessa ha subratllat que aquests doblers han sortit de partides com fires, festes....fins i tot d’esports, dins el primer paquet està comptabilitzat el que s’ha deixat d’ingressar. Fruit d’un conveni entre Govern, Consell i Ajuntament una primera partida ja se destinarà per a Pimes i autònoms, i anirà a ple una modificació de crèdit d’uns 400.000 €. Quan a serveis socials totes les necessitats i peticions  demanades des d’aquesta regidoria no hi ha hagut cap problema, més personal, fons per al banc d’aliments, ja que serveis socials és una prioritat, sense tampoc deixar cap sector enrere.

1 de juny de 2020

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits