Millores d'accessibilitat a la platja d'Alcúdia

/ajuntament/ca/documentos/imatges_noticies/platja-m.jpg

Dins el Programa Alcúdia per a tots, l’Ajuntament d’Alcúdia amb EMSA han volgut desenvolupar també millores a la platja urbana del municipi, per aconseguir la seva accessibilitat universal per totes les persones amb algún tipus de discapacitat (mobilitat reduïda, visual, auditiva, intelectual).

A més, s’ha volgut anar més enllà, i implantar un Sistema de Gestió d’Accessibilitat Universal, segons les normes:

-          UNE 17001-1. Requisits DALCO (requisits de Deambulació, Aprehensió, Localització, Comunicació)

-          UNE 17001-2. Sistema de Gestió d’Accessibilitat Universal

Va tenir lloc al mes de Maig l’auditoria de certificació, amb l’entitat certificadora SGS, obtenInt la certificació d’aquest Sistema de Gestió d’Accessibilitat Universal a la platja d’Alcúdia (sector 1).

Cal dir que les platges del municipi d’Alcúdia ja compten amb la certificació ISO 9001 pel seu Sistema de Gestió de Qualitat, i la certificació ISO 14001, pel seu Sistema de Gestió Ambiental.

Aquest Sistema de Gestió Integrat a les platges, liderat per un Comitè format pels responsables tant de l’equip de Batllia (regidors d’EMSA, de medi ambient, i de turisme), com els responsables de cada una de les àrees que hi treballen a la platja, permet que la gestió de les platges es dugui a terme de forma organitzada i transversal, tractant d’aconseguir la máxima eficacia en els processos, el mínim impacte ambiental, i ara amb la màxima accessibilitat per poder garantir la igualtat d’oportunitats a totes les persones.

Així, s’ha creat un Punt accessible a la platja d’Alcúdia, a la zona on està ubicat el mòdul de salvament, considerant aquesta la millor zona per ser adaptada.

Dins aquesta iniciativa s’han realitzat les següents millores:

-          Creació d’un Itinerari accessible a la platja d’Alcúdia (part mes urbana), des del Carrer Saturn, ubicant unes noves places d’aparcaments adaptats més propers a l’accés de la platja, condicionant les rampes de les aceres, i creant un itinerari de paviment podotactil per persones amb discapacitat visual, desde les places d’aparcament fins al passeig de la platja.

              

-          Creació de dos itineraris accessibles en aquest punt de la platja amb plataformes de 1,80 mts. d’amplada, de forma que queden connectats des del passeig de la platja: el bany adaptat, la dutxa adaptada i un rentapeus, el mòdul de salvament,  la zona d’ombra, la zona de  grúes de transferencia, una nova zona accessible per hamaques, i la zona de bany (aquesta darrera amb uns metres de passarel·la enrollable no fixe a la zona de pleamar

 

 

-          Els serveis que es poden trobar en aquest punt accessible són:

  • Bany i dutxa adaptats
  • Mòdul de salvament adaptat
  • Grúes per transferència
  • Cadires amfibies per adults i nins
  • Crosses amfíbies
  • Servei d’hamaques accessible
  • Servei de bany assistit
  • Panell informatiu amb itinerari en format visual i en braill

 

        Tot el personal que treballa a la platja va realizar el curs de “Excel·lència en el Tracte i atenció a persones amb discapacitat i/o necessitats especials”, impartit per Handitur a l’Ajuntament d’Alcúdia el día 3 d’abril de 2019.

                    

-          S’ha distribuït el Manual de Bones pràctiques, en Tracte a persones amb discapacitat a tots els balnearis de la platja, així com a Oficines de Turisme.

 

-          S’ha editat un format d’enquesta per les persones amb discapacitat que facin ús d’aquests serveis, per tal de realitzar un seguiment de la seva satisfacció i propostes de millora, així com per conèixer millor les necessitats d’aquests usuaris.

 

-          Gràcies al Sistema de Gestió a la platja, anualment es planificaran nous objectius i s’aprovarà un nou Pla de millora de l’accessibilitat, amb la finalitat d’anar ampliant els serveis en aquest punt accessible.

 Itinerari Punts Accessibles.

11 de juny de 2019

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits