Darrer plenari de la legislatura 2015-2019

Dimecres dia 12 de juny s'ha celebrat el darrer plenari de la legislatura

Ordre del dia:

1.Examen i aprovació acta de la sessió anterior. Aprovat per unanimitat dels assistents

2.Examen proposta concessió de la Creu al mèrit policial als membres de la Policia local, als policies que duen més de 30 anys de servei. S’ha aprovat per unanimitat.

3.Examen proposta de fixament festes locals per a l’any 2020, que seran 29 de juny Sant Pere, i 2 de juliol la Mare de Déu de la Victòria. El punt s’ha aprovat per unanimitat.

4.Examen proposta modificació puntual i necessària relació Llocs de treball (RLT).aquest punt s’ha retirat de l’ordre del dia.

5.Examen proposta sol·licitud de revocació del rebut de l’import sobre béns immobles del 2018. S’ha aprovat per unanimitat.

 

Al final del plenari s’ha donat veu a tots els regidors i regidores sortints que han finalitzat aquesta legislatura: Bartomeu Caldés, Laura Serra, Coloma Terrassa, José Muñoz, Joan Gaspar Vallori, Pere Malondra, Cati Moll, Cati Pericàs, Antoni Mir.

 

 

DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA DE LA LEGISLATURA DIMECRES 12 DE JUNY A LES 13:30 H

 

Sessió extraordinària de Ple l’Ajuntament d’Alcúdia, per tancar la legislatura, amb l’examen i aprovació de l’acta de la sessió anterior. S’ha aprovat per unanimitat dels assistents.

13 de juny de 2019

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits