Procediment selectiu per 2 places d' Oficiala o d'oficial policia local, promoció interna, de l'Ajuntament d' Alcúdia.

Data de modificació: 13 d'abril de 2021

Es publiquen les llistes d'aprovats provisionals del primer examen i dates de revisió i segon examen

Es publiquen la llista d'aprovats provisionals del primer examen, s'otorga un termini de tres dies per presentar al·legacions i s'estableix llocs i dates de revisió d'examen i de realització del segon examen.

Es publiquen les llistes definitives d'admesos i exclosos al procediment selectiu.

Es publiquen les llistes d'admesos i exclosos juntament amb la data i lloc d'examen

ES PUBLIQUEN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE 2 PLACES D' OFICIALA O OFICIAL POLICIA LOCAL PER PROMOCIÓ INTERNA DE L´AJUNTAMENT D´ALCÚDIA AL BOIB NÚMERO 171 DE 3 D'OCTUBRE DE 2020

Es publica al BOE núm. 274, de 16 d'octubre, la convocatòria del procediment per a la provisió de 2 places d'oficiala o oficial de Policia Local, per promoció interna, de l'Ajuntament d'Alcúdia.

Per presentar instàncies, d'acord al model adjunt a les bases, s'obre un termini de 20 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a la publicació de la convocatòria al BOE, el qual acaba el dia 13 de novembre de 2020. 

Documents

Enllaços

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits