Modificació Ordenança municipal

Data de modificació: 6 d'octubre de 2020

Modificació de l'Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic d'Alcúdia

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits