MC 03_2021 Consorci Pollentia suplement crèdit

Data de modificació: 22 de novembre de 2021

Aprovació inicial MC 03_2021 Consorci Pollentia suplement de crèdit finançat amb baixes d’altres partides

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits