Informació pública de l'expedient 1601/2020 i 2519/2020

Data de modificació: 3 de febrer de 2021

Relatiu al projecte de legalització d'uns tancaments d'una finca com a conseqüència del trasllat d'una servitud de pas al polígon 6 parcel·la 11 del terme municipal d'Alcúdia.

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits