Informació pública

Data de modificació: 30 de març de 2021

Informació pública de l'expedient 2299/2018 relativa al projecte de reforma, legalització i categoria de l'hotel Boccacio

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits