Expedient modificació de crèdit 29_2019 per crèdit extraordinari

Data de modificació: 27 de novembre de 2019

MC 29_2019 per crèdit extraordinari finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals

Documents

  • Edicte MC29-2019 (mida: 194.92 KB)
  • Data de publicació: 27 de novembre de 2019

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits