Convocatòria per a la provisió de 4 places de policia local a la plantilla de personal funcionari de carrera de l´Ajuntament d´Alcúdia mitjançant procediment extraordinari d´accés

Data de modificació: 11 de març de 2020

Publicació BOE nou termini per presentar solicituds a la convocatòria del procediment selectiu per a la provisió de 4 places de Policia Local.

DIA 11 DE MARÇ DE 2.020:

ES PUBLICA AL BOE NOU TERMINI PER PRESENTAR SOLICITUDS PER LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE 4 PLACES DE POLICIA LOCAL DE L´AJUNTAMENT D´ALCÚDIA: BOE NÚMERO 62 DE 11 DE MARÇ DE 2.020.

EL TERMINI PER PRESENTAR NOVES SOL·LICITUDS PER PRENDRE PART AL PROCEDIMENT SELECTIU ES DE 20 DIES HÀBILS A PARTIR DE L´ENDEMÀ DE LA PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA AL BUTLLETÍ OFICIAL DE L´ESTAT I FINALITZA EL DIA 8 D´ABRIL DE 2020. ELS ASPIRANTS ADMESOS AL LLISTAT PROVISIONAL ANTERIOR NO S´HAN DE TORNAR A PRESENTAR.

 

DIA 20 DE FEBRER DE 2.020:

ES PUBLICA AL BOIB EDICTE DE RECTIFICACIÓ DE LES BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE 4 PLACES DE POLICIA LOCAL DE L´AJUNTAMENT D´ALCÚDIA I APERTURA DE NOU TERMINI PER PRESENTACIÓ D´INSTÀNCIES UNA VEGADA ES PUBLIQUI L´EXTRACTE DE LA CONVOCATÒRIA AL BOE

ES PUBLICA LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE 4 PLACES DE POLICIA LOCAL DE L´AJUNTAMENT D´ALCÚDIA AL BOE NÚMERO 295 DE 9 DE DESEMBRE DE 2.019.

EL TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS PER PRENDRE PART AL PROCEDIMENT SELECTIU ES DE 20 DIES HÀBILS A PARTIR DE L´ENDEMÀ DE LA PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA AL BUTLLETÍ OFICIAL DE L´ESTAT I FINALITZA EL DIA 10 DE GENER DE 2020

ES PUBLIQUEN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE 4 PLACES DE POLICIA LOCAL DE L´AJUNTAMENT D´ALCÚDIA AL BOIB NÚMERO 163 DE 3 DE DESEMBRE DE 2019.

Documents

Enllaços

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits