Convocatòria d'ajuts econòmics a l'estudi (Universitaris)

Data de modificació: 16 de juliol de 2018

Se publiquen les llistes definitives

L'Ajuntament d'Alcúdia, convoca una línia d'AJUTS ECONÒMICS PER A ESTUDIANTS UNIVERSITARIS que realitzin els seus estudis de diplomatura, llicenciatura o estudis de grau a qualsevol universitat pública de l'Estat espanyol o dins la Unió Europea (UE) per al curs 2016/2017. 

 

 CALENDARI I PROCEDIMENT PER PRESENTAR  LES SOL·LICITUDS

 

Per tal de presentar les sol·licituds conforme a les presents bases es podran realitzar a partir del dia següent de la publicació de les presents bases al BOIB i durant els quinze (15) dies naturals posteriors. 

termini de presentació sol.licituds de les BEQUES ECONÒMIQUES (les tres) comprèn: DIA 19 DE MAIG A 2 DE JUNY DE 2017 (fins 14h)

Documents

Enllaços

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits