Convocatòria Borsa de Treball Lletrat Municipal

Data de modificació: 29 de maig de 2020

Es publica anunci elevació a batlia per a la seva resolució

Es publiquen les bases específiques reguladores del procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de feina de lletrats municipals de l'Ajuntament d'Alcúdia (interins).

Data de publicació al BOIB: 28 de desembre de 2019

 

Anunci


Assumpte: Procediment selectiu, per a la constitució d’una borsa de treball per al
nomenament de funcionaris interins de lletrats municipals de l’Ajuntament d’Alcúdia
Una vegada transcorregut el termini per presentar al·legacions o reclamacions a la valoració de
mèrits de la fase de concurs, efectuada pel Tribunal, que es va fer pública el passat dia 25 de
maig de 2020 en el tauler electrònic d’anuncis de l’Ajuntament d’Alcúdia, no s’han presentat
al·legacions o reclamacions a la proposta provisional de puntuació del procediment selectiu,
per la qual cosa s’eleva dita proposta a definitiva, i es dona trasllat de l’expedient a la Batlia
per a la seva resolució.

Documents

Enllaços

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits