Aprovació provisional modificació ordenança taules i cadires.

Data de modificació: 10 de febrer de 2021

Aprovació provisional modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació d’ús públic amb taules i cadires, expositors de comerços i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits