Aprovació provisional modificació ordenança fems

Data de modificació: 3 de novembre de 2020

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la recollida, tractament, transferència i transport de residus sòlids urbans.

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits