Aprovació inicial modificació de crèdit MC 06_2021.

Data de modificació: 4 de març de 2021

2. Aprovació inicial expedient de modificació de crèdit MC 06_2021 de suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals.

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits