Aprovació definitiva modificació de crèdit 05_2019

Data de modificació: 29 d'abril de 2019

Aprovació definitiva modificació de crèdit 05_2019 crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals

Documents

  • BOIB núm. 54 (mida: 210.31 KB)
  • Data de publicació: 29 d'abril de 2019

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits