Aprovació definitiva modificació de crèdit 04_2019

Data de modificació: 29 d'abril de 2019

Aprovació definitiva modificació de crèdit 04_2019 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb baixes d'altres partides.

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits