Aprovació definitiva modificació ordenança

Data de modificació: 30 de juliol de 2020

Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per llocs, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats a terrenys d’ús públic

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits